1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı

1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik Savaşı Osmanlı İmparatorluğu ‘nun Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla savaştığı ancak başarısızlıkla sonuçlanmış bir savaşlar dizisidir. Kanuni döneminde Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin temelinde Macaristan’a hakim olma isteği yatıyordu.

Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları’nda uğranılan yenilgi ve bu savaşları takiben 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması sonucu Mora ve Macaristan’ın kaybedilmesi Osmanlı Devleti’ni çok sarsmıştı. Ancak 1711’de Çar Büyük Petro önderliğindeki Rusya’yla yapılan Prut Savaşı’nın kazanılması Osmanlı Devleti’ni bir ölçüde cesaretlendirdi. Venediklilere kaybedilen Mora Yarımadası’nda yaşayan Ortodoks halk Katolik baskısından memnun değildi ve tekrar Osmanlı yönetimine girmeyi istiyorlardı. Osmanlılar 8 Aralık 1714 tarihinde Venedikliler’e savaş açtılar. Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa Modon, Koron ve Navarin’i alarak Mora’yı geri kazandı (22 Ağustos 1715). Avusturyalılar Osmanlıların Venediklilere karşı gösterdikleri başarıdan memnun olmadılar. Mora’nın geri alınmasını Karlofça Antlaşması’nın bir ihlali olarak saydılar. Osmanlı Devleti’nden Mora’yı Venedik Cumhuriyeti’ne geri vermesini istediler. Osmanlılar bu isteği kabul etmeyerek Avusturya’ya savaş açtılar.

Petrovaradin Muharebesi
Avusturya ordusunun kumandanı Savoy Prensi Eugen 9 Temmuz 1716’da 76.000 askerlik bir ordu topladı. Osmanlılar ise Belgrad’da Sadrazam Silahdar Damat Ali Paşa komutasında 150.000 askerlik bir orduyla topladılar. İki ordu 5 Ağustos 1716’da bugünkü Sırbistan’ın Novi Sad kenti yakınlarında bulunan Petrovaradin’de karşılaştılar. Osmanlılar büyük bir yenilgiye uğradılar. Silahdar Damat Ali Paşa savaşta öldü. 18 Ağustos 1717 tarihinde Belgrad da Avusturya’nın eline geçti.

Pasarofça Antlaşması
Yeni görev başına geçen Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa barış yanlısıydı. 21 Temmuz 1718 tarihinde Osmanlı Devleti, Avusturya Arşidüklüğü ve Venedik Cumhuriyeti’yle günümüzde Sırbistan sınırları içinde yer alan Pasarofça kasabasında bir barış antlaşması imzamaya razı oldular. Pasarofça Antlaşması’yla Osmanlılar Belgrad ve Temeşvar’ın Banat bölgesini Avusturya’ya vermek zorunda kaldılar ama Venedik’ten Mora ve Dalmaçya kıyılarını geri aldılar.

Bu yazı Savaşlar kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir