Aylık arşiv: Şubat 2012

Piyale Paşa

Osmanlı târihinin büyük denizcilerinden. Doğum târihi kesin olmamakla birlikte, 1515 olarak tahmin edilmektedir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Piri Mehmed Paşa

Yavuz ve Kânûnî zamânında vezîriâzamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamı. Meşhur âlimlerden Aksaraylı Cemâleddin Mehmed Efendinin torunu ve Celâleddin Mehmed Efendinin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Pertev Paşa

Tanzimat devri devlet adamı, şâir ve yazarlarından. 1824 senesinde Erzurum’da doğan Ethem Pertev Paşa, Kiğılı Söylemezoğlu Fennî Efendi adlı bir memurun oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Peçevi İbrahim Paşa

Osmanlı târihçisi ve devlet adamı. Güney Macaristan’da Mohaç ile Zigetvar arasındaki Peç kasabasında 1574 yılında doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Ömer Naci

İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden. Asker, siyâset adamı. Doğum yeriyle anne ve babasının kimlikleri bilinmemektedir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Oruç Reis

Büyük Türk denizcisi. Muhtemelen 1470 yılında Midilli’nin Bonova köyünde doğdu. babası, Yâkub Ağa 1462’de Midilli’nin fethine iştirak etmiş ve Bonova köyü kendisine tîmar olarak verilmişti.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Köprülüzade Numan Paşa

Osmanlı Devleti sadrâzamlarından. Salankamen Muhârebesinde şehit olan Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşanın büyük oğlu olup, ilmi, fazlı, vâliliklerinde dürüst ve âdilâne hareketi ve muvaffakiyetiyle şöhret bulmuş vezirlerdendir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Nişancızade Mehmed Efendi

Osmanlı târihçisi ve Hanefî mezhebi fıkıh âlimi. İsmi, Mehmed bin Ahmed’dir. Babası Ramazanzâde Nişancızâde Ahmed Efendidir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Namık Kemal

Tanzimat edebiyatının meşhur gazeteci, siyâsetçi, şâir ve yazarı. 21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu. 1889’da mutasarrıflık yaptığı Sakız Adasında öldü. Bolayır’a gömüldü.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Mustafa Nuri Paşa

Osmanlı devlet adamı ve târihçisi. 1824 yılında İzmir’de doğan Mustafa Nûri Paşa, Müderris Mansûrizâde Mehmed Efendinin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın