Aylık arşiv: Haziran 2012

Karagöz Mehmet Paşa

Karagöz Mehmet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun Osmanlı – Memluk Harbi’nde de savaşmış komutan ve sancak beyidir. II. Bayezid dönemindeki başarıları sebebiyle ismini taşıyan bir cami ve çeşme yaptırılmıştır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Karagöz Ahmet Paşa

Karagöz Ahmet Paşa 1505-1506 yıllarında Sultan 2. Beyazıd döneminde Anadolu valisi (Anadolu Beylerbeyi) olmuş,1511’de Şah Kulu isyanında asiler tarafından Kütahya önlerinde şehit edilmiştir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kara Mehmet Paşa

Kara Mehmet Paşa, (? – 1684) İkinci Viyana Kuşatması sırasında Osmanlı Devleti’nin Budin valisidir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kara Dev Murad Paşa

Kara Dev Murad Paşa (d. ? – ö. 19/20 Ağustos 1655) Avcı Mehmet saltanatında 21 Mayıs 1649 – 5 Ağustos 1650 ve 11 Mayıs 1655 – 19 Ağustos 1655 tarihleri arasında iki kez, toplam bir yıl, beş ay, yirmi dört … Okumaya devam et

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kara Davut Paşa

Kara Davut Paşa Sultan I. Mustafa’nin ikinci padisahlik doneminde 1622 yılında 20 Mayıs 1622-13 Haziran 1622 tarihleri arasında 27 gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Kara Davut

Kara Davut Osmanlı dönemi bilim adamı. Bursa’da vefat etmiş olup Bursa’da bir semte adını vermiştir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kapıcıbaşı Halil Bey

Kapıcıbaşı Halil Bey (ö. 1830) bir Osmanlı devlet adamıdır. Sultan II. Mahmut dönemi sadrazamlarından Benderli Ali Paşa ‘nın kardeşidir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Bedros Kapamacıyan

Bedros Kapamacıyan (d. 1840 – ö. Van 1912) Ermeni asıllı Osmanlı manifatura tüccarı, Van şehrinin Ermeni asıllı belediye başkanı.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Kalender Çelebi

Kalender Çelebi, Kalender Sultan ya da Şah Kalender (ö. 1527) I. Süleyman devrinde isyan etmiş Alevi isyancıdır. Topladığı kuvvetlerle Kalender Çelebi İsyanını çıkarmış, başarısız olunca Pargalı Damat İbrahim Paşa tarafından öldürülmüştür. İsyanı Maraş civarında yayılmıştır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa

Kalaylıkoz Ahmet Paşa III. Ahmet saltanatında, 28 Eylül 1704 – 25 Aralık 1704 tarihleri arasında iki ay yirmi yedi gün sadrazamlık ve Girit valiliği yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | Yorum yapın