Ahmed Arifi Paşa

Ahmed Arifi Paşa (d. 1819 – ö. 1895/96) II. Abdülhamit saltanatında 29 Temmuz 1879 – 18 Ekim 1879 tarihleri arasında iki ay yirmi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

1819’da İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı Devleti diplomatı ve Hariciye nazırlarından olan Mehmed Sekib Paşa’nın oğludur. Babıâlı tercüme odasına girmiştir. Sonra sırası ile şu memuriyetlerde bulundu: “Viyana sefareti baskâtipliği”, “Amedî Divanı Humayun odası memurluğu”, Viyana konferansı katipliği ve 1855’de Paris konferansında kâtiplik. 1872’de ilk defa olarak Viyana’ya büyükelçi göreviyle gönderildi. Birinci defa 1874, ikinci defa 1877 ve üçüncü defa (1882-1884) de olarak üç defa Hariciye Nazırlığı yaptı. 1875’de Maarif Nazırı oldu. 1875′;de ise Adliye Nazırlığı görevinde bulundu. Kasım 1875 – Mayıs 1876′ de ikinci defa Viyana’ya büyükelçi olarak gönderildi . Sonra da 1877’de Paris’te Fransa’ya büyükelçi olarak atandı.

1879’da Başvekâlet adiyle yeniden kurulan sadrazamlık makamına getirildi ve tarihleri arasında iki ay 24 gün kadar başvekillikte kaldı. Azledildikten sonra 19 19 Ekim 1879-12 Eylül 1880, 30 Kasım 1882-2 Aralık 1882 ve 25 Eylül 1885-4 Eylül 1891 tarihleri arasında3 kez Şura-yı Devlet başkanlığı görevini ifa eeet. Bundan sonra ise 1882’de üçüncü defa Viyana ‘ya büyükelçi olarak gitti. Ayan Meclisi’in ilk teşkilinde ayanlığa seçilmiş ve daha sonra Ayan Meclisi Reis vekilliği’ne getirilmiştir.

Ârifî Paşa, Arapça, Farsça, Fransızca dillerini iyi bilmekteydi. Hukuk ye tarih üzerine çalışmıştı. Diplomatik terimlerin Türkçeleştirilmesinde büyük hizmeti olmuştur. Michaud’nun “Histoire des Croisades (Haçlılar Tarihi)” isimli tarih eserini Âli Paşazade Ali Fuad Bey ve Ethem Pertev Paşa ile birlikte Türkçe’ye çevirmeğe başladılar. Bu eserin bir kısmının çevirisini “Emr -ül-Acıb fi Tarih-i Ehl-i Salıb (Haçlılar Tarihinin Garip Emirleri)” adı ile yayımlamışlardır.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir