Ayaşlı Nişancı İsmail Paşa

Ayaşlı İsmail Paşa II. Süleyman saltanatında, 2 Mart 1688 – 2 Mayıs 1688 tarihleri arasında iki ay bir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Ankara’nın yakınlarında olan Ayaş’da bir Türk aileye doğmuştur. Enderun’dan saray eğitimi alıp devlet memuriyetinde ilerlemeye başlamıştır. Bu arada Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve bundan sonra bir müddet devlet memurluğundan ayrılmıştır. Fakat 14 Mart 1678’de nişancı olarak tekrar devlet idareciliğine girmiştir. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa sefere çıktığı zaman 7 Ekim’de geçici olarak İstanbul muhafızı ve sedaret kaymakamlığı yapmış ve bu görev sonunda vezir rütbesi verilmiştir.

1687’de beşinci vezirlik ile Kubbealtı veziri olmuştur. Şubat 1688’de “fetvacı” adı ile bilinen isyancı “Başçavuş Hüseyin Ağa”‘nın idamı üzerinde İstanbul’da çıkan asker ve halk karışıklıklarını bastırmak üzere 1 Mart 1688’de Sultan II. Süleyman tarafından İstanbul kaymakamı olarak görevlendirilmiştir.
Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa’nin buyuk bir kapikulu askerleri isyani sonucu 2 Mart1688’de öldürülmesi üzerine bir hafta sadrazam kaymakamlığı yaptıktan sonra sadrazam olmuştur. 2 ay gibi çok kısa sedaret döneminde Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları devam etmiştir. Nisan 1688’de Venedikliler Eğriboz Adası’nı kuşatmaya almışlardır.
Ayrıca karışıklık ve mali problemlerle uğraşmaya devam etmiştir. Kısa sedaret dönemde aleyhdarları arasınde saraylılar olduğu gibi sivil idarede hala çok önemli yeri olan Köprülüler’den Köprülü Fazıl Mustafa Paşa bulunmaktaydı. Bu aleytharlar grup alttan, gizliden ve hatta açıktan sadrazamın politikasını devamlı tenkit etmekteydiler. Nitekim 2 Mayıs 1688 tarihinde azledilmiştir.

Azledildikten sonra tutuklanarak Kavala’ya gönderilmış ve oradan da Rodos’a sürgün edilmiştir. Rodos’ta iken yeni sadrazam olan Köprülü Fazıl Mustafa Paşa, Ayaşlı İsmail Paşa’yı kızkardeşinin kocası olan Abaza Sivayuş Paşa’nın mallarını müsadere edip kendi eline geçirmekle itham etmiştir. Ayaşlı İsmail Paşa bu ithamı redetmiştir. Fakat zaten kendine düşman olduğu için Fazıl Mustafa Paşa’nın isteğiyle idamı için bir ferman çıkarılmış ve Mayıs 1690’da Rodos’ta idam edilmiştir.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir