Bağdat Seferi

Bağdat Seferi, 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşı’nın başında 1624 yılında İranlıların eline geçen Bağdat’ın geri alınması amacıyla padişah IV. Murat’ın 1638-39 yıllarında Bağdat üzerine düzenlediği seferdir.

Osmanlı Devleti 1514 yılında Çaldıran Savaşı ile başlayan harpler dizisinde 16. yüzyıl boyunca Safevi Devleti karşısında galip gelmiş ve önce Doğu Anadolu ve Kuzey Irak, sonra Irak-ı Arap (Bugünkü Irak), zaman zaman da Irak-ı Acem topraklarını ele geçirmiş, hatta 1578-90 Osmanlı-İran Savaşı ile Luristan ve Kafkas ülkelerini alarak Hazar Denizi’ne ulaşmıştı.

Ancak 17. yüzyılın başından itibaren Safevi Devleti’nin gerçekleştirdiği ıslahatlar sonucu İran ordusunun ateş gücünü artması, öte yandan Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile giriştiği savaşlar ve Celali İsyanları sonucunda yıpranması sonucunda Osmanlı Devleti’nin üstünlüğü Safevi Devleti lehine bozulmaya başladı. 1603-11, 1611-15 ve 1615-18 savaşlarından galip çıkan İran; Irak-ı Acem, Luristan ve Kafkasya topraklarını geri alırken, gözünü Irak-ı Arap topraklarına dikmişti. Bu fırsat da 1623 yılında ortaya çıktı.

1623-1639 Osmanlı-Safevi Savaşı
Bağdat’ın yerli halkından yetişmiş olan Bağdat Muhafızı Bekir Subaşı 1623 yılında ayaklandı. Osmanlı hükümetinin kendisine karşı askeri harekata geçeceğini öğrenince, Safevi Şahı I. Abbas’e başvurarak, Bağdat Valiliğinin kendisine verilmesi koşuluyla bu devlete tâbi olacağını bildirdi ve yardım istedi. Bunun üzerine Bağdat’a müdahale eden İran ordusu şehrin önüne geldi ve fazla bir direnişle karşılaşmadan 11-12 Ocak 1624’te şehri aldı. 1624-25 yılında Osmanlıların karşı saldırısı başarısız olurken, Sadrazam Hüsrev Paşa’nın kenti geri almak için çıktığı 1630-31 tarihli seferi de sonuçsuz kaldı.

Osmanlı tahtındaki konumunu güçlendiren IV. Murat, 1623’ten beri devam eden İran savaşlarını sonuçlandırmak için ordu yönetimini eline aldı ve 1635 tarihinde çıktığı Revan Seferi ile Ahıska ve Revan’ı fethetti. 1638 yılında ise 14 yıldır İranlıların elinde bulunan Bağdat’ı feth etmek üzere ordusunun başında sefere karar verdi.

Osmanlı Ordusunun Başarısı
8 Mayıs 1638 tarihinde Üsküdar’dan yola çıkan IV. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu Konya-Adana-Halep-Urfa-Diyarbakır-Siirt-Bitlis-Hakkari-Musul-Kerkük rotasını izleyerek 197 günde Bağdat önlerine ulaştı. 15-16 Kasım gecesi kale kuşatıldı.
Kalenin alınması için yapılan çarpışmalar şiddetli oldu ve yapılan bir genel hücumda Sadrazam Tayyar Paşa öldü (23 Aralık 1638). Kuşatmanın 40. gününde ağır kayıplara uğramış bulunan ve direnmeden ümidini kesen Safevi kale komutanı Bektaşhan, vire ile teslim için elçi gönderdi. Bunun üzerine Bektaşhan davet edilerek teslim koşulları görüşüldü ve kendisi de affedildi. İran ordusundan isteyenlerin Bağdat’ta kalabileceği, istemeyenlerin yurtlarına dönebilecekleri kararlaştırıldı ve Osmanlı Ordusu Bağdat’a girdi. Bir bölüm İran kuvvetleri Narin Kalesi’nde direnmeye çalıştılarsa da direniş kolayca kırıldı.

Muharebe Sonrası
Şehirde derhal onarım işlerine başlanırken IV. Murat savaşta büyük kahramanlık gösteren Yeniçeri Ağası Hüseyin Bey’i Bağdat Beylerbeyi tayin etti. Bu sefer 1623-1639 Osmanlı-İran Savaşı’nın son çatışması oldu ve 17 Mayıs 1639 tarihinde imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması ile savaşa son verildi.

Bu yazı Savaşlar kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir