Kategori arşivi: Devlet Teşkilatı

Siyasi ve Hukuki İdare

Osmanlı Devleti siyâsî ve hukûkî idâresi bakımından tam mânâsıyle İslâm Devletiydi. Osmanlı hukûku içinde örfî hukuk adı verilen sistem İslâm hukûkunun içinde bir mevzudur.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Saray Teşkilatı

Osmanlı Devletinin kuruluşundan sonra, saray teşkilâtı da diğer müesseseler gibi gelişme gösterdi.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Ordu

Osmanlı ordusu, kuruluşundan 20. yüzyılın başına kadar kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere teşkilâtlanmıştı.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Merkez Teşkilatı

Merkeziyetci idâreye sahip Osmanlı Devletinin başı, pâdişâh, sultan, hünkâr, hân, hâkan da denilen hükümdardı. Pâdişâh, bütün ülkenin hâkimi, idârecisi ve Osmanlı Hânedânının temsilcisidir.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Harem-i Hümayun

Pâdişâhın âile efrâdının; pâdişâh kadınlarının, pâdişâhın kız ve erkek çocukları ile harem ağalarının ve muhâsiplerinin oturduğu yerdi.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Arpalık

Osmanlılarda devlet memurlarına vazifeleri sırasında maaşlarına ilaveten, görevden ayrıldıktan sonra ise tekaüd veya ma’zuliyyet maaşı olarak tahsis edilen gelir.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ayan Meclisi

Osmanlı Devletinde 23 Aralık 1876’daki Kanun-i Esasi’ye göre, Meb’usan Hey’eti ile birlikte Meclis-i Umumi’yi meydana getiren hey’et. Hey’et-i Ayan da denilmektedir.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Anadolu Eyaleti

Osmanlı Devletinin iki önemli taşra teşkilatından biri. Daima vezir rütbesinde Beylerbeyi tarafından idare edilirdi.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Enderun

Sarayın bu kısmı yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir mektep ve terbiye yeriydi. Pâdişâhlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Türk terbiye ve kültürü ile yoğrulmuş

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | Yorum yapın

İlmiye Teşkilatı

Osmanlı Devletindeki bütün ilmî faaliyetler, İslâm dîni esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilâtlar Hanefî mezhebine göre teşkil ettirildi.

Devlet Teşkilatı kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın