Kategori arşivi: Önemli Olaylar

2. Mehmet’in gizemli ölümü ve 2. Beyazıt’ın tahta çıkışı

1481 yılında ordusuyla sefere çıkan Fatih aniden rahatsızlanır. Müdahaleler çektiği acıları dindiremez ve komaya girerek ölür. Henüz 51 yaşındadır. Fatih’in ölümü son derece kuşkuludur.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

2. Meşrutiyet

I.Meşrutiyet’in kaldırılmasından sonra II.Abdülhamit içte ve dışta meydana gelen olumsuz gelişmelerin de etkisiyle, katı bir yönetim sergilemeye başlamıştı.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

1. Meşrutiyet

Avrupa devletleri ve özellikle Rusya’nın kışkırttığı topluluklar, bağımsızlıklarını ilan etmek için harekete geçmekteydiler.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Anadolu’da Türk Birliği’nin Sağlanması

I. Murat’ın şehit edilmesinin ardından oğlu Bayezid, devlet adamlarının ittifakıyla hükümdar ilan edildi.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Vaka-i Hayriye

Sultan II. Mahmud tahta çıktığı günden beri yeniçeri ocağını ortadan kaldırmak, yerine modern bir ordu teşkilatı kurmak için uygun ortam bekliyor

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Tanzimat Fermanı

3 Kasım 1839’da Sultan Abdülmecid’in sadrazamı Mustafa Reşid tarafından Gülhane Parkı’nda yabancı devletlerin elçileri ve büyük bir halk topluluğunun huzurunda okunan

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

T.B.M.M.

12 Ocak 1920’de toplanan Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda “Ahd-i Milli” olarak Misak-ı Milli kararlarını almış ve kararlar bütün mebuslar tarafından imzalanmıştı.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Sened-i İttifak

İkinci Mahmud Han devrinde 1808’de ayan ile hükümet arasında yapılan sözleşme. On sekizinci asra girerken askeri teşkilatin bozulması neticesinde, devletin merkezi otoritesi zayıflamıştı.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Saltanatın Kaldırılması

Mudanya Mütarekesi’nden sonra, Lozan Barış Konferansı için hazırlıklar başlayınca, Osmanlı Hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti yanında konferansa katılmak arzusunda olduğunu bildirdi.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Patrona Halil İsyanı

Tarihte Lale devri olarak bilinen döneme son veren isyan hareketi. Patrona ihtilalini hazırlayan çeşitli; siyasi, ekonomik, sosyal ve idari sebepler vardır.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın