Kategori arşivi: Osmanlı Askeri Yapısı

Osmanlıların ilk Askeri Teşkilatı

Bizans İmparatorluğu’nun hududlarında bulunan ve Osman Gazi’ye bağlı olan Türk aşiretleri atlı idiler. O dönemin iklim, harp, teknoloji ve siyasi şartlarına göre bu gerekliydi.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yaya ve Müsellemler

Osman Bey’in ölümünden kısa bir süre sonra, beyliğin sınırlarının genişlemesi ve kısa bir gelecekte, daha bir genişlemeye namzed olması,Orhan Bey’i askerî, malî ve idarî düzenlemeler yapmak zorunda bıraktı.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Osmanlı Kara Ordusu

Ordu-u Hümâyun denilen Osmanlı Kara Ordusu, genel olarak iki bölüme ayrılmakta idi.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kapıkulu Askerleri

Kapıkulu denilen bu askerî birlik, Selçuklular ve diğer bazı devletlerde olduğu gibi “Hassa Ordu”yu meydana getirmekteydi.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kapıkulu Piyadesi

Osmanlı Devleti’nin, merkez askerî teşkilât, içinde yer alan Kapıkulu askerleri, Osmanlı askerî teşkilâtının önemli bir bölümünü meydana getiriyorlardı. Kapıkulu piyadesi de kendi arasında ayrı gruplara ayrılmıştı.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | Yorum yapın

Acemi Ocağı

Osmanlı askerî tarihinde, önemli yeri bulunan ve Kapıkulu piyadesinin mühim bir bölümünü teşkil eden yeniçerilere mense’ olan “Acemi ocağı”

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yeniçeri Ocağı

Avrupa’da kurulan devamlı ordudan bir asır önce vücuda getirilmiş olan Yeniçeri ordusu, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde dünyanın en mükümmel ordusu haline getirilmişti.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cebeci Ocağı

Kapıkulu askerinin piyade ocaklarından biri de “Cebeci Ocağı”dır. Kelime olarak “cebe” zırh demektir.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Topçu Ocağı

Top dökmek, top atmak ve top mermisi yapmak gayesiyle teşkil edilen bu ocak da, Kapıkulu ocaklarının yaya kısmındandı. Efradı, Acemi Ocağı’ndan sağlanırdı.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Humbaracı Ocağı

Farsça asıllı bir kelime olan humbara, içine patlayıcı maddeler doldurulmak suretiyle demirden yapılmış bulunan mermi demektir.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın