Emanuel Karasu

Emanuel Karasu (ya da Emanuel Karaso, sonradan Emanuel Carasso); (d. 1862 Selanik – ö. 1934, Trieste), Yahudi asıllı Osmanlı avukat ve siyasetçi.

Jön Türkler’in tanınmış üyelerindendir. 1492 yılında İspanya’dan tehcir eden Sefarad Musevilerinin tanınmış ailelerinden birine mensuptur. Karasu, Selanik’teki Makedonya Risorta Masonik Locası’nın bir üyesi (bazılarına göre kurucusu) ve sonraki başkanı ve Osmanlı Devletinde masonik faaliyetlerin öncüsüdür. Masonik localar ve bazı gizli cemiyetler, Selanik’te devrimci radikal görüşlere sahip ve aralarında Talat Paşa’nın da bulunduğu Jön Türkler’in duygudaşları arasında bir buluşma yeriydi. Karasu, Selanik’te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. Cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerindendir.

Meclis-i Milli’nin Abdülhamid’in hal’ kararını bildirmek için görevlendirilen ve 27 Nisan 1909 Salı günü öğleden sonra sarayı ziyaret eden dört kişilik heyet: soldan sağa: Arif Hikmet Paşa, Emanuel Karasu Efendi (Carasso), Esad Paşa Toptani, Aram Efendi ve Albay Galip Bey (Pasiner) Cemiyet, 1908 yılında II. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin idaresinde söz sahibi olunca Karasu da Selanik’ten Meclis-i Mebusan’a girdi. Karasu, Sultan II. Abdülhamid’e Nisan 1909’da Hal’ini (tahttan indirilmesini) bildiren 3 kişiden biriydi. 1912’de Selanik’ten, Balkan Harbi’nde Selanik Yunanistan’a kaybedilince 1914 yıllında İstanbul’dan mebus seçildi.

Türkiye’deki değişik Musevi kuruluşlarının işbirliği yapması için çalıştı, Türk Musevi’lerinin önce Türk sonra Musevi olduklarında ısrarcı oldu ve Osmanlı Filistin’inde Siyonist iskânına karşı oldu. İtalya – Türkiye Savaşının antlaşma ile bitirilmesi için görüşmeler yapan ve Selanik’in enternosyanel bir şehir olmasına çalışan komitenin üyesiydi.Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya’da Trieste’ye yerleşti ve 1934 yılında aynı yerde öldü. Arnavutköy’de Yahudi mezarlığında gömülüdür.

1912 yılında, Balkan Savaşları sırasında Selanik’ten Fransa’ya göç eden ve Danone grubunun kurcusu İzak Karasu’nun (Isaac Carasso) amcasıdır ve Daniel Carasso’nun büyük amcasıdır.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir