Evrenuz Bey

Osmanlıların Meşhur Kumandanlarından. Ondördüncü asır başlarında Karasi diyarında dünyaya gelmiştir. Ailenin reisi olan İsa Bey ile oğlu Evrenuz Bey Karasi Beyliği umerasından iken bu Beyliğin Orhan Gazi tarafından feth edilmesi üzerine Osmanlıların hizmetine geçmişlerdi.

Şehzade Süleyman Paşa’nın maiyetine verilen Evrenuz Bey onunla birlikte Kümeliye ilk ayak basan yiğitler arasında yer alıp İpsala, Malkara, Dimetoka vesair kalelerin alınmasında son derece mühim rol oynadı. Babası İsa Bey ise bu akınların birinde şehid duştu. Şehzade Süleyman Paşanın vefatı üzerine Kümelide meydana gelen gerileme esnasında Evrenuz Bey ile Hacı İlbey’inin üstün gayretleri neticesinde vahim bir durum meydana gelmedi. Aynı zamanda karşı akına geçen bu kumandanlar Keşan ile İpsala’yı zaptederek Kümeliye geçmiş olan Murad Hudavendigar Gazi’nin iltifatına mazhar oldular. Sultan, Evrenuz Beyi Edirne üzerine yürüyen Ordunun sol koluna tayin etti ve Makedonya’ daki Sırp Kuvvetlerinin üzerine gönderdi. Evrenuz Bey’ i daha sonra Serez’de Akıncı Kumandanı olarak görüyoruz. Burasını kendisine karargah yapan genç Kumandan Makedonyaya yaptığı akınlarla mühim kale ve Şehirleri feth ediyordu 1385 yılında vezir Çandarlı Halil Paşa ile Makedonyanın ele geçirilmesi harekatına katıldı. Bu harekatin tamamlanmasından sonra Hacca giden Evrenuz Gazi,dönüşünde Kosova Savaşına katılmış ve Sultan Murat onun tecrübelerinden çok faydalanmıştı.

Kosova Savaşından sonra Sultan Yıldırım Bayezid Han zamanında da Hacı Evrenuz Beyin fetih faaliyeti devam etti. Vadine ile Citroz kasabalarını el egeçirdikten sonra, 1390 yılından itibaren altı yıl Arnavutluk üzerine amansız akın hareketlerinde bulundu. Niğbolu muharebesinde ve Eflak Seferinde büyük kahramanlıklar gösterdi. Evrenuz Bey Sultan Yıldırım Bayezid’in ölümü ile ortaya çıkan karışık devrede, önce Emir Süleyman tarafını tuttu ise de onun ölümünü müteakip bu gailelere karışmamak için geri çekildi. Kendisi Kümelide iken Musa Çelebi’nin önü ve diğer beyleri Emir Süleyman tarafını tutmakla suçlaması ve tazyik etmesi neticesinde el altından Mehmed Çelebi’ye haber göndererek Kümelide uygulayacağı siyaset hakkında bilgi verdiler. Neticede Çelebi Mehmed bu gazi Beylerin de yardımı ile Osmanlı Birliğini yeniden kurmaya muvaffak oldu.

Hacı Evrenuz gazi 100 yasını geçmiş olduğu halde 1417 Kasımında vefat ederek Vardar Yenice’sindeki Türbesine defn edildi. Evrenuz Beyin buradaki türbesinden başka Cami, Medrese ve İmareti ile diğer şehirlerde hayır eserleri mevcuttur. Evrenuz ailesi Kümelide “Evladı Fatihan” teşkilatının başında olarak 19. Yüzyıl ortalarına kadar gelmişlerdir.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir