Kalafat Mehmed Paşa

Kalafat Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında, 1 Eylül 1778 – 21 Ağustos1779 tarihleri arasında onbir ay yirmi gün sadrazamlik yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Rus Çarlığı’nın Kırım’ı Rusya’ya tamamiyle bağlamak için uyguladığı yaptırım ve baskıların incelemesi için 2 Ocak 1778’de Babıali’de toplanan bir komisyonun Osmanlı Devleti’nin bunları önlemek için gerekli yaptırımlar uygulaması kararı aldı. Ekim 1778’de yapılan bir Divan toplantısında uygulanan yaptırımların Rusya’nın Kırım’a yaptığı baskıları önleyemediği gorulup Rusya’ya karşı savaş açma kararının alındı.
Bu kararı uygulamak için 9 Ağustos 1778 Cezayirli Gazi Hasan Paşa serdarlığı altından Osmanlı donanması Samsun’dan harekete geçti.

Osmanlı Devleti İstanbul’da oturan Selim Giray’ı Kırım Hani olarak tanıması ve Rusların desteği ile fiilen Kırım Hani olan Şahin Giray’a karşı isyanını destekledi. Fakat Kırım’a çıkan Selim Giray, Şahin Giray tarafından yenildi ve İstanbul’a geri dönmek zorunda kaldı.

Bu Osmanlı-Rus gerginliğine karşı Fransa ve İngiltere silahlı ama tarafsız olarak arabuluculuk teklif ettiler. Özellikle Fransız elçisinin arabulucuğu neticesinde 21 Mart 1779’da Aynalıkavak Antlaşması imzalandı. Bu genellikle Küçük Kaynarca Antlaşması’nın yeniden elden geçirilerek bazı maddelerinin Osmanlı Devleti aleyhinde değiştirilmesi şeklindeydi. Osmanlı Sultanı’nın bütün Müslümanların halifesi olduğu burada tekrar kabulk edilmekle beraber Rusların Ortodoks Hristiyanlatın koruyucu niteliği daha da açıklığa çıkarıldı. Bunun bir sonucu Katolik olan Ermenilerin bir Katolik Ermeni İstanbul Patriği seçmeleri yasaklandı.
Diğer taraftan Basra’da isyancı olan Kerim Han Mart 1779’da oldu ve böylece Osmanlıların Basra’daki harekatına son verilmiş oldu.

Kalafat Mehmet Paşa I. Abdülhamit saltanatında tüm kalafatları bir araya toplayarak Osmanlı Hanlığında soylular olarak alması istemiyle 21 Ağustos 1779 de görevine son verilmiştir.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir