Kapıcıbaşı Halil Bey

Kapıcıbaşı Halil Bey (ö. 1830) bir Osmanlı devlet adamıdır. Sultan II. Mahmut dönemi sadrazamlarından Benderli Ali Paşa ‘nın kardeşidir. Lakabı “Pamuk Berber”; muhtemelen devlet kapısında göreve başlamadan önce gençliğinde berberlik zanaati ile meşgul olduğu için bu lakabı almıştır.

Günümüzde Bulgaristan’da bulunan, Tuna nehri üzerindeki Vidin şehrinde dünyaya gelmiştir. Babası Benderli Ağa Baba idi. (bkz Osmanlılar Ansiklopedisi, YKY). Vak’a-nüvis Esat Efendi tarihinde “lağımcıbaşılık Ali Paşa daderi Halil Bey’e kam-reva kılındı” bahsi geçer. Aynı terfi Vak’a-nüvis Ahmed Lütfi Efendi tarihinde 11 Mayıs 1826’da yapılan atamalar anlatılırken lağımcıbaşılık Benderli Ali Paşa biraderi Halil Efendi’ye ibka olundu şeklinde aktarılmaktadır. Lütfi Tarihi’nde, 1828 yılına ait olaylarda (Mayıs-Temmuz aralığı), Selim Mehmed Paşa silahdarı İbrahim Ağa ile Benderli biraderi Halil Bey mirimiranlık ile Hüseyin Paşa ma’iyyetine ve Tophane nazırı sabık Ahmed Efendi ile Serfiçeli Mehmed Ağa ve Manastırlı Abdülkerim Bey ve Mahmud Nedim Bey nüzül emanetlerine me’mur oldular denilmektedir.

1829 yılı kayıtlarında Benderli Halil Paşa kapıcıbaşılık raddesine tenzil olundular denilmektedir. Aynı eserde 1831 yılı bahislerinde Tarsus’un bir mütesellime ihalesi ve Mehmed Ağa’nın me’mul olan muhallefat-ı külliyesinin zahire ihracı zımmında Benderli Ali Paşa biraderi Kapıcıbaşı Halil Bey Tarsus mütesellimi nasb olunmuşdur ifadesi yer alır. Sicill-i Osmani’de 1830’lu yıllarda vefat ettiğinden bahsedilir.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir