Küçük Kaynarca Antlaşması

III. Mustafa’nın son günlerinde başlayan barış görüşmeleri, I. Abdülhamid tahta çıktıktan tam altı ay sonra “Küçük Kaynarca Antlaşması” ile sonuçlandı (21 Temmuz 1774)
Tuna Kıyısında Küçük bir kasaba olan Küçük Kaynarca’da imzalanan antlaşmanın başlıca maddeleri şunlardı:

1- Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti’nden ayrılıyor, sözde bağımsız oluyordu.

2- Kilburun, Kerç, Yenikale, Azak Kalesi, Özi (Dnieper) Nehri ile Aksu (Buğ) nehirleri arasındaki Büyük ve Küçük Kabartay ülkeleri de Rusya’ya bırakılıyordu.

3- Rusya, işgal ettiği Başarabya, Akkirman, Kılı. ismail, Bender ve diğer bazı kalelerle Eflâk ve Bogdan’ı Osmanlı Devleti’ne geri verecek, fakat Osmanlı Devleti Eflâk ve Buğdan’da bir genel af ilân edecek, voyvodaların Babıâlı nezdinde maslahatgüzar bulundurmaları ve Rus elçilerinin bu memleketleri korumak için görüşme yapabilmeleri imkânini sağlayacaktı.

4- Rus gemileri Boğazlar’dan serbestçe geçebilecek, Karadeniz, Akdeniz ve Boğazlar’da serbestçe ticaret yapabileceklerdi. Rusya Osmanlı Devleti’nin gerekli gördüğü yerlerinde konsolosluk açabilecekti.

5- Evvelce İngiltere ve Fransa’ya verilmiş “kapitülasyon” haklarından Rusya da yararlanacaktı.

6- Osmanlılar yazışmalarda Rus çarları için “Ruslar’ın padişahı” deyimini kullanacak, İstanbul’daki daimi Rus elçisi en büyük devletlerin elçileri gibi muamele görecekti.

7- Osmanlı Devleti Ruslar’a, 1775 yılından başlamak üzere üç taksitte (üç yılda) toplam 15.000 kese (750 milyon akçe) harp tazminatı ödeyecekti.

Bu şartların içinde en ağırı, 1500 senelik bir Türk yurdu olan Kırım’ın elden çıkması idi. Bu, bütün Osmanlı Devleti’ni mateme boğdu, ikinci önemli husus, Ruslar’ın, Ortodoksların hamisi sıfatiyle Eflâk ve Bogdan işlerine burunlarını sokabilmelerine imkân verilmesiydi.

Şimdi, Osmanlı Devleti Avrupa işlerine karışmıyor, hâkim devlet niteliğini tamamen kaybetmiş bulunuyor, sadece Balkanlar’ı elinde tutuyordu. Romanya yarı bağımsız bir duruma gelmişti.

Bu yazı Antlaşmalar kategorisine gönderilmiş ve , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir