Laz Aziz Ahmed Paşa

Laz Aziz Ahmet Paşa, (ö. Mart 1819, Erzurum) II. Mahmut saltanatında 10 Nisan 1811 – 5 Eylül 1812 tarihleri arasında bir yıl dört ay yirmi beş gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Yeniçeri ocağından yetişerek kapıcıbaşı ve İbrail nazırı olmuştur. 1811 Rus harbinde mirahur payesi ile Ordu-yu Hümayunda görev alıp asker sevkine memur olarak Edirne’ye gönderilmiştir. Görev başarısını Hacı Mustafa Ağa, İbrahim Re’fet Efendi’ye anlatmış, o da Padişaha arzederek 17 Nisan 1811’de ( bazı kaynaklara göre 10 Nisan) hem Sadrazam olmuş, ordu seferde olduğundan aynı zamanda Serdar-ı Ekrem payesini de almıştır. 9 Temmuz 1811’de Rusçuk’u Rusların elinden almıştır. Savaşın sonunda 28 Mayıs 1812’de imzalanan Bükreş Antlaşması’yla Besarabya’nın tamamı Rusya’ya bırakıldı. 5 Eylül 1812’de görevinden alınarak, yerine Hurşit Ahmet Paşa getirilmiştir.

Azlinden sonra Bursa’ya gönderilmiş ve sonra affedilip 1814’te Anadolu, Eylül 1816’da Halep ve sonra Erzurum valisi olmuştur. Erzurum valiliğinde iken Mart 1819’da vefat etmiştir.

İbrail nezareti sırasında kendisine silahdar olan , Benderli Ali’yi yetiştirmiştir.[Benderli Ali Pasa|Benderli Ali], Laz Ahmet Paşa’nın Erzurum valiliğinde vefatına kadar hizmetinde kalmış ve çeşitli devlet görevlerinden sonra 1821’de Sadrazam olmuştur.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir