Mehmed Şevket Efendi

Şehzade Devletli Necabetli Mehmed Şevket Hazretleri Efendi ( d. 5 Haziran 1872 – ö. 22 Eylül 1899, Dolmabahçe Sarayı). Sultan Abdülaziz’in 4. oğludur. Annesi Neşerek Kadın Efendi’dir. 3 Nisan 1890’da Fatma Rûy-i Nâz Hanım Efendi ile evlendi.

Bu evlilikten , Şehzade Mehmed Cemaleddin Efendi doğdu. Türk Musikisi ile uğraşmıştır. Sultan Abdülaziz’in erkek nesli, günümüze Şevket Efendi yoluyla gelmiştir. Mezarı II. Mahmut Türbesi’ndedir. Sandukasında ki yazı şöyledir :

” Cennet mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin mahdum-ı mükerremleri Şevket Efendi Hazretlerinin ruhuna Fatiha. Tarih-i veladetleri 1284 Sene-i Hicriyye Tarih-i vefatı 17 Cemaziyelevvel 1317 ; 10 Teşrinievvel 1315 “

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir