Molla Fenari

İlk Türk şeyhülislamı olan Molla Fenarinin asıl adı Şemseddin Mehmed’dir. 1350 yılında Maveraünnehir’de doğmuş, 1430 yılında Bursa’da olmuştur. Devrinin en ünlü bilginlerinden idi. Dini bilgiler yanında matematik ve astronomide de derin bilgi sahibi olan bir müderris (profesör) tir. Yıldırım, Çelebi Mehmed ve II. Murad devirlerinde, bu hükümdarlardan ve halktan büyük saygı görerek yaşadı.
Molla Fenarı’nın Enmûzecu’l-Ülum (Bilimler Örneği) adli eseri, yüz kadar bilim dalında ansiklopedik bilgiler verir. “Ayrıca Husûlu’l-Bedai Üsulü-Serait (Şeriat usülünde yenilikler meydana getirme) ve Feraiz-i Saraciye Şerhi adlı eserleri vardır.

Sultan II. Murad 1424 yılında ona “Müfti’l Enamlık” görevini verdi ve böylece şeyhülislamlık makamı kurulmuş oldu. O devirde şeyhülislam sadrazamdan sonra gelen en yüksek devlet memuru idi ve adalet, eğitim, diyanet işlerini yürütürdü.

Molla Fenari, mahkemede Yıldırım Bayezid’in şahitliğini kabul etmeyerek, adalet önünde hükümdarla herhangi bir vatandaşın eşit haklara sahip olduğu ilkesini getirmiştir.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir