Molla Gürani

Molla Gürani 1416’da Irak’ın Güran şehrinde doğdu, 1488’de İstanbul’da oldu. II. Murad ona Bursa’da yaptırdığı medresede müderrislik görevi verdi. “Fatih’i eğiten Hoca” olarak da ün yaptı. Fatih, padişah olunca hocasını vezir yapmak istediyse de Gürani bu görevi kabul etmedi. Bunun üzerine kazaskerliğe (kadı asker) getirildi.

Gürani ilk önemli eseri olan “Tefsir” ini padişaha (Fatih’e) sunduktan sonra şeyhülislamlığa getirildi. Bu din bilgini, ilmi çalışmalarının yanısıra çeşitli sanat dallarıyla, özellikle şiirle de ilgilendi Gayetu’l-Mesani fi Tefsir-i Kelamü’r-Rabbani (Allah Kelamının Açıklanması yolunda Tekrarın Gayesi), El-Kevseru’l-Cari ila Riyaz-ı Sahihu’l-Buharı (Sahihu’l-Buharı’nın Bahçelerine Akan Kevser), Keşfu’l-Esrar an Kira’at-ı Eimmetu’l-Ahyar (Hayırlı imamların Okuyuşu Konusundaki Sırların Açıklanışı) adli eserleri dışında, İstanbul’un, fethini anlatan bir de Fetihname’si vardır.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir