Naili Abdullah Paşa

Naili Abdullah Paşa, (d. İstanbul – ö. 1758 Medine) III. Osman saltanatında 18 Mayıs 1755 – 24 Ağustos 1755 tarihleri arasında üç ay yedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır. Osmanlı devlet teşrifatını düzenleyip birleştirmiştir.

İstanbul’da doğdu. Babası Hotin ağalığından emekli olan Halil Ağa idi. İyi bir mederese eğitiminden sonra 1713’te Divan-ı Humayun kalemine mülazım olarak girdi. 1730’da beylikçi kesedarı oldu. 1735-1739 Osmanlı-Rus-Avusturya Savaşı’ında 1736’da Rusya’ya karşı seferde Babadağ ordugahında iken beylikçi oldu. Sonra doğuda 1735-1736 Osmanlı-İran Savaşı’na katılıp rikap beylikçiliğine terfi ettirildi. 1737’de “teşrifatçılık” görevi verildi. O zaman kadar teşrifatçılık çok dağınık ve çok karışık durumda idi. Sultan I. Mahmut emrine uyarak teşrifat kurallarını düzenleyip birleştirdi. 1743’te kendisine teşrifatçılık ile birlikte beylikçilik de verildi. 1747’de reis-ül küttab görevine getirildi.

19 Mart 1755’te Hekimoğlu Ali Paşa’nın sadrazamlıktan azledilmesinden Silahdar Bıyıklı Ali Ağa’nın Sultan III. Osman’a tavsiyesi ile Sadrazam oldu.

Sadrazamlığı döneminde Temmuz 1755’te Kadırga Limanı’nda 20 saat süren bir yangın çıktı. Bu sırada vezirlik verilen Bıyıklı Ali Paşa sadrazamlık için sanki sırada beklemekteydi. Devlet ricali arasında bu kişinin “sakalı çıkıp sadrazamlığa uygun olmasına kadar” sıra beklediği alayı şehirde yayıldı. 24 Ağustos 1755’te Abdullah Naili Paşa sadrazamlıktan azledilip Bıyıklı Ali Paşa sadrazam olduğunda Abdullah Naili Paşa’nın bu alayı ima ederek “Sadr-i sadarette hülle oldu” dediği belirtilmiştir.

Sadrazamlıktan azledildikten sonra Sakız Adası’na sürgüne gönderildi. Fakat kısa bir müddet sonra affedildi ve Girit valiliğine atandı. 1758’de kendi isteği ile Cidde valiliğine gönderildi. Bu görevde iken 1758’de hac ifa etmekte iken Medine’ye giderken hastalanıp yolda vefat etti. Mezarı Medine’dedir.

Abdullah Naili Paşa’nın şu eserleri bulunmaktadır;
Mukaddeme-i Kavanin-i Tesrifat
Ifadatul’l muknia fi kiraat’ll eimmetti’l erbaa
Divan

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir