Nazım Paşa

Nazım Paşa (ö. 23 Ocak 1913) Osmanlı Devleti’nin (8 Ocak 1912-23 Ocak 1913) tarihleri arasındaki Harbiye Nazırı idi.

Osmanlı ordusu’na başkomutanlık ettiği I. Balkan Savaşı başarısızlıkla sonuçlandı. Başarısızlığının en önemli sebebi de Nazım Paşa’nın Colmar von der Goltz tarafından hazırlanan gerçekçi nitelikte ve stratejik savunma prensibini benimsemiş Osmanlı harekat planlarının selefi Ahmet İzzet Paşa’nın aksine reddi ve seferberlikte dahil savaşa hazırlıkta pek çok konuda yaptğı ihmallerdir.

Reddedilen planda Osmanlı ordusu Makedonya’da savunma halinde kalacak ve eğer gerekirse aşamalı olarak düşmana kayıp verdire verdire gücünü kıra kıra Arnavutluk’a çekilecekti. Stratejik savunma üstüne konulu bu taktik uyarınca esas bu savaşı etkileyecek muharebeler Trakya’da Bulgaristan Krallığı ordusuna karşı yapılacak ve Bulgar ordusu durdurulup Trakya-Rumeli hattındaki yollarda en iyi şekilde korunacaktı.Ancak bundan sonra bir ilerleme söz konusu olacaktı.

Oysaki Nazım Paşa’nın planına göre önce sırplar üzerine yürünüp sırp ordusu yenilecek ardından Yunan ve Bulgar Ordularına ani hücumlarla saldırılıp durdurulacak ve bu devletlerin ülkelerinin birinin veya birkaçının üzerine yürünmeye başlandığında onları koruyan Büyük devletler (ingiltere,fransa,Rusya,Avusturya Macaristan,Prusya…) 1897 Osmanlı-Yunan Savaşındaki gibi Osmanlı ilerlemesini durdurmak için diplomatik müdahalede bulunacak ve sonuçta Osmanlı İmparatorluğu toprak kaybına uğramadan aksine belki minik toprak kazançları ile bu savaşı sonlandıracaktı.

Ancak bu plan başarısız olmaya mahkumdu zira Osmanlı devleti seferberliğini tamamlayamamış ve savaş öncesi ağır hatalar yapmıştı.Ordular hedeflenen sayının çok altındaydı,donanma ve kuvvetler dağınık konumdaydı.Asker eğitimsiz haldeydi buna karşın geçen zamanda Balkan devletleri Osmanlının aksine ordu ve donanmalarını iyi şekilde güçlendirmişlerdi.Ayrıca nazım Paşa sırpların gücünü ya hafife almış veya istihbarat hatası ile yanılgıya düşmüştü.Savunma planlarının aksine Ferdinand Foch tarafından geliştirilen Fransız saldırı doktrinini benimseyip buna göre seferberlik doğru düzgün tamamlanmadan orduyu doğrudan saldırıya yönlendirmek Kumanova muharebesi,Kırk kilise (Lozengrad) muharebesi gibi bu amaçla yapılan saldıran düşmana, cepheden saldırıyı öngören muharebeler Osmanlı için yıkım olmuştur. Bu başarısızlıktan sonra 23 Ocak 1913 tarihinde Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşanın hükümetine karşı İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından düzenlenen Babıali baskını sırasında vurularak öldürüldü.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir