Pelişat Savaşı

Taaruz Öncesi
Ruslar 2.Plevne Savaşı ardından Niğbolu-Rusçuk ve Şıpka üçgeninde sıkıştırılmıştı.Osman Paşa Rusların bu durumundan yararlanmak ve Rumenlerle birlikte girişecekleri taaruzun önüne geçmek ve hazır zor durumda iken Rusları tümden bozguna uğratmak maksadı ile Tuna Doğu Ordusu ve Balkan Kolordusunun taaruza geçmesini ve kendi Plevne’de ki birliklerinin de düşmanın sağ kanadı üzerine saldırıya girişmesini; padişah ve Osmanlı Başkumandanlığından istesede, kendisine Plevne’de kalması için emir verilmiştir.Tuna Doğu Ordusu komutanı Mehmet Ali Paşa ile Balkan kolordusu komutanı Süleyman Paşa’dan ise mümkün mertebe yapacakları saldırılarla Plevne’nin üstündeki yükün hafifletilmesi istendi.

Osman Paşa bu iki komutan ile de irtibat kurmuş ve ne yapılacağını belirlemeye çalışmıştır.Mehmet Ali Paşa, Süleyman Paşa’nın Tırnova üzerine bir taaruzda bulunması teklifinde bulunmuş buna karşılık Süleyman Paşa’da Osman Paşa’nın Sevi yönüne bir oyalama taaruzu yaparsa bunun mümkün olabileceğini söylemiştir.Osman Paşa bu sunulan teklifi kabul edilmiştir. Rusların Plevne’ye 3 saat ötede Pelişad köyünde bir savunma hattı oluşturdukları haberi üzerine Osman Paşa oyalama ve keşif amaçlı buraya saldırı yapma kararına varır,planına göre buraya yapılacak saldırı ile Rus Ordusu’nun dikkati buraya çekilecek,Süleyman Paşa’da Tırnova üzerine saldırıp ardından eş zamanlı saldırılarla Rus ordusu yenilgiye uğratılıp Plevne ve belkide bütün Bulgaristan’da Osmanlı Ordusu üzerinde büyük bir rahatlama sağlanacaktır. Bu amaçla özellikle süvari kuvveti ağırlıklı 10-11.000 kişilik bir kuvvet oluşturulur.Keşif tümeni 30 Ağustos gecesi harekete geçer.

Taaruz
31 Ağustos günü tümen Pelişad’a yarım saat mesafede Zigaleviç Köyünde Rus süvarisi ile karşılaşır bu kuvvetin püskürtülmesi ardından Pelişadta ki rus birliği top ateşine tutulup piyade hücumuna girişilir.Pelişad defa kere el değiştirir bununla birlikte Osmanlı ordusu Rus ordusunun çeşitli ağırlıklarını ve 3 topunu ele geçirir.Zigaleviç istikametinde süngü hücumları ile bir tabya alınır.Bu taaruza karşın Süleyman Paşa,Osman Paşa ile anlaştıklarının aksine hiç bir eylemde bulunmaz,Tırnova üzerine bir saldırıda yapmaz.

Ruslar ise takviye kuvvetlerle tekrar saldırıya geçer,birliklerinin cephanesinin azaldığı,Rusların takviyelerle geldiğini ve Süleyman Paşa ile Mehmet Ali Paşa’nın kararlaştırılmasına rağmen hiç bir eylemde bulunmadığını gören Osman Paşa,zaruri olarak birliklerinin Plevne’ye çekilmesini emrederek taaruzu sona erdirir.Böylece Osmanlı ordusu, balkanlarda savaşta belki de dönüm noktası olabilecek bir fırsatı daha kaçırmış olur. Osmanlı Ordusu bu savaşta zaptettiği 3 topun yalnızca 1’ini ve çeşitli düşman ağırlıklarını Plevne’ye getirebilir.Savaşta Osmanlı ordusu 300 ölü ve 1050 yaralı verirken Ruslar 30 subay ve 950 er olmak üzere toplam 980 kayıp verirler.

Bu yazı Savaşlar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir