Racova Savaşı

Racova Muharebesi veya Vaslui Muharebesi (Romence: Podul Înalt), 10 Ocak 1475’te Boğdan Prensliği komutanı III. Ştefan ile Osmanlı Devleti komutanı Hadım Süleyman Paşa arasında yapılmıştır. Hadım Süleyman Paşa zamanın Rumeli kumandanlarındandı. Savaş, Podul Înalt (Yüksek Köprü) ile Vaslui kenti arasında Racova adı verilen bir ovada Boğdan’da yapılmıştır. Bu bölge şimdi Romanya içerisindendir. Osmanlıların kuvvetleri, 40.000 Boğdanlı asker ve topla karşılaştı. Boğdan kuvvetlerinde takviye birlikler de yer alıyordu. Adları Kronika Polska olan bu birlikler 40.000 kişilik Boğdan ordusunu desteklediler.

III. Ştefan Boğdan galibiyetini Haçlıların Müslümanlara karşı ilk büyük galibiyeti olarak nitelendirmiştir. Leh tarihçi Jan Długosz’a göre Ştefan galibiyeti kutlamamıştır; hatta galibiyeti ona hatırlatmamaları için askerlerine baskı yapmıştır.

Savaşın Nedeni
Ştefan ve II. Murat arasındaki Besarabya gerginliği savaşa neden olmuştur. Tarihi bir kent olan Besarabya’nın şimdiki adı Bukjak’tır. Şehir önceleri başka topluluklara daha sonraysa Boğdanlılara ait olmuştur. Boğdan şehri 1420’ye kadar savunmuştur. Osmanlılar 1420’de kaleyi almaya çalışmışlardır. Eski ticaret yolu üzerinde olduğundan rağbet gören bir şehirdi.

Lehistan ve Macaristan da şehri almaya çalışmışlardır, ancak başarılı olmamamışlardır. Osmanlılar, politik ve ticari nedenlerle şehre sahip olmak zorundaydılar. Sultan Mehmed Boğdan’ı Lehistan ve Macaristan’a saldırılar yapabilmek için istiyordu, yani bu bölge Osmanlı için üs olabilirdi.

1448’de, 2. Petru Erdel’i yönetme yetkisi aldı. Bu olay, Macaristan’ın Karadeniz’e çıkabilmesi için fırsat oldu. II. Bogdan’ın 1451’de suikaste uğramasının ardından kardeşi Petru Aron, ülkede iç savaş başlattı. 2 lider vardı: Aron ve Alexandru. Bogdan’ın oğlu Ştefan, Boğdan’ı kurtardı. 1451’de Macarlar Türklerle barış imzaladı. János Hunyadi Boğdan’ı Osmanlı işgalinden korumak için Boğdan’a yardımcı oldu. 1453’te İstanbul’un düşüşü ile Osmanlılar Boğdan’ya ültimatom verdi. Nedeni Boğdan’yı vergiye bağlamaktı. 2 yıl sonra, 5 Ekim 1455’te Aron ilk Boğdan vergisini yolladı.(2000 düka)

22 Haziran’da, III. Vlad Sultan Mehmet ile savaşırken, Sultan Mehmet ile birlik oldu. Stephan Chilia’ya saldırdı. Kale, uzun surlarla ve 12 topla savunuluyordu. Danube adlı stratejik bölgede 15. yüzyılın en kuvvetli kale duvarları vardı. 8 gün savaşıldı. Eflak kaleyi savunmayı başardı. 1465’te, III. Vlad Macaristan’da hapsedildi. Ştefan gene Chilia’ya büyük bir kuvvetle saldırdı. Daha sonra Lehistan Kralı Şehrin alınmasını istedi. Ştefan şehri aldı. Böylece Boğdan-Osmanlı ilişkileri gergin bir hal aldı.

Savaşa Hazırlık

Osmanlılar
Fatih Sultan Mehmet, generali Süleyman Paşa’ya Boğdan’ya saldırılar yapılmasını emretti. Arnavutlukda gerekli kuvvetler toplandı. Boğdan’ya gidene kadar yeni takviye birlikler edinildi. Süleyman Boğdan kuvvetlerini yendikten sonra Lehistan’ya gitmeyi düşünmüştü. Kışın durulacaktı, ardından ilkbaharda Macaristan fethedilecekti ve hakimiyet sağlanacaktı. Osmanlı ordusu yeniçerilerden ve ağır zırhlı birliklerden oluşuyordu. Birde bu birlikleri kollayan ağır süvari birlikleri vardı. Bunlar sipahilerdi. Akıncılarda sipahilerle baraber sağ ve sol kolları tutuyordu. Akıncılar aynı zamanda keşif görevide üstleniyordu. Aynı zamanda Tatar süvariler ve çeşitli Balkan milletlerinden de insanlar vardı. 20,000 Bulgar vardı. Aynı zamanda lojistik destek sağlayan köprü ve bina inşa eden bir birlik de ordunun yanındaydı. Toplamda Osmanlı ordusunda 30 bin süvari vardı. Eylül 1474’te, Osmanlı ordusu Arnavutluk’da toplandı. Buradan Süleyman Boğdan’ya yürümeye başladı. Niğbolu ve Vidin’i aldı. Yerli halklardan da birlikler alan Osmanlı Ordusu yürüyüşe devam etti. Böylece Osmanlı Ordusu en az 60,000 kişilik bir ordu topladı.

Boğdanlılar
Stephan batıdan büyük bir kuvvet yardımı yapılacağını umuyordu.Daha çokta Müslümanlara karşı savaşıldığından Papa’dan yardım bekliyordu. Ancak Papa’dan beklediği yardımdan hayli az aldı. Macaristan Krallığı 1800 Macar gönderdi. Lehistan Krallığı da 2000 atlı gönderdi. Ştefan da 5000 kişilik bir kuvvet hazırladı.20 top vardı.Hafif süvari birlikleri,ağır piyade birlikleri vardı. Ordu toplamda 40 000 kişiye ulaştı.10-15 bini atlı birliklerden oluşuyordu.30 000 gönüllü yaya insan vardı.(Askerlerdi ancak ellerinde kılıç yerine tarım aletleri vardı.Gönüllü olduklarından ellerinde ne varsa o aletlerle gelmişlerdi. Çoğunda ok ve el yapımı silahlar vardı. Böylece Boğdan ordusu 40.000’e ulaşmıştı.

Savaşın Gelişimi
1474’ün Aralık ayında Osmanlı ordusu Boğdan’ya ulaştı. Boğdanlılar Osmanlılar geldiklerinde hiçbirşeyle karşılaşmasınlar diye hayvanları ve insanları kuzeye göndermişlerdi.

Osmanlı keşif grupları Süleyman’a Vaslui yakınlarında bazı köyler olduğunu rapor etti. Osmanlı Ordusu köylere doğru yürüyüşe geçti. Kış kalınacak yerleri daraltıyor ordunun işini zorlaştırıyordu. Bazı Osmanlı kuvvetleri Boğdan’ın başkenti Seceava’ya yürüyüşe geçti.Boğdan Ordusu Vaslui’de kalıyordu ve Osmanlı Ordusu ile karşılaştı. Osmanlılar yol üzerindeki nehri geçmek zorundaydı.Köprü ağır ekipmanların geçmesine izin vermiyordu. Köprünün tahtadan yapılmış olması işi zorlaştırıyordu.Boğdan komutanı Ştefan köprünün çevresini savaş alanı olarak seçti. Köprünün bulunduğu yer babasının Lehleri 1450’de yendiği yerdi. Bölge savunanlar için çok iyiydi. Saldıran grup yani Osmanlıların işinin zor olacağı için Ştefan burayı seçmişti. Vadi,tepelerle ve ormanlarla kaplı olduğundan savunulması kolaydı.

10 Ocak Salı sabahında savaş başladı. Sisli bir hava vardı.Ştefan toplarla köprüün olduğu yeri topa tuttu.Yaya birlikler ve okçular ormandaydı.Onlarla beraber Boyar süvariler ve hafif süvarilerde vardı.

Boğdanlılar ilk hareketi yaptı ve bandoyu savaş alanına yöneltti. Süleyman Paşa böylece ormanda bir orunun saklı olduğunu anladı.Boğdan ve yerli birlikler Osmanlı saldırısı karşısında geri çekilme emri almışlardı. Süleyman Paşa saldırılmasını emretti ki bu büyük hataydı.Boğdan ordusu geri çekilirken toplar başladı ve Osmanlılar bozguna uğradı.(Bu taktiğin yaratıcısı Türklerdir ve çok kez kullanmışlardır,Ancak ilk kez kendilerine karşı kullanıldığını gördüler.Bu taktik Mohaç Savaşı’nda da uygulandı.)Ardından tüfekçilerin ateşiyle Osmanlılar dağıldı.Boğdanlı okçular sisten önlerini göremedikleri için Osmanlılara ateş açamadılar.Boğdanlı hafif süvari birlikleri vurkaç yöntemi ile Osmanlı ordusuna çok büyük kayıp verdirdiler.Osmanlı süvarileri köprüyü geçmeye çaalıştılar ancak köprü yıkıldı.Köprü geçilebilseydi savaş OSmanlıalrın lehine dönecekti ama geçilemedi
Osmanlı ordusu topa tutulmamak için dağılmıştı.Hazırda bekleyen Boğdan yerli birlikleri 5000 kişi olarak dağılan 7000 kişilik yeniçeri grubunu buldu.Savaşın kaybedildiğini anlayan sipahi komutanları geri çekilirken Süleyman Paşa süvarileri kaybetmemek için piyade birlikleri Boğdan cephesine saldırttı.

Süleyman Paşa atak kolunu güçlü tutmak için takviye yollamak istedi fakat o sırada Boyar ve hafif Boğdan süvarilerinin karşı tarafta Osmanlı Ordusunu yok ettiğini bilmiyordu.Ştefan karşı bir saldırı düzenledi. 40 000 kişilik Boğdan ordusu her koldan saldırdı.Değişik bir taktik uygulayan Ştefan bandoyu başka orduyu başka tarafa yönlendirdi.Osmanlı Ordusu bandoya sesin geldiği yere gitmeye başlayınca her taraftan sarılan ordu bozguna uğradı.Boğdan ordusu ilerlerken Süleyman Paşa ordunun kontrolünü kaybetmişti.

Önce kuvvetlerini toparlamaya çalıştı ancak son birlikleri de geri çekilmeye başladı.Böylece Osmanlı ordusu 40 000 kişilik Boğdan ordusu karşısında yenildi.

Bu yazı Savaşlar kategorisine gönderilmiş ve ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir