Sâmî

16.yyda yaşamış,Kanuni dönemi divan şairlerindendir. Mersiyeleri ile ün yapmıştır. Şehzade Mustafa ile ilgili mersiyeleri ünlüdür… Şehzade Mustafa ile ilgili mersiyesinin bir bölümü şöyledir.

– Ey şeh-i kân-ı kerem sende ‘adâlet bu mıdur
– Şâh-ı ‘âlem olasın sende ‘inâyet bu mıdur
– …
– Yapragın döksün ağaçlar bu cihan oldı hazan
– Ata oglına kıyar oldı aceb oldı zaman
– …
– Sen Muhibbî olasın sende mahabbet bu mıdur
– Mustafâ gibi ciger-kûşeñe şefkat bu mıdur
– Âl ile kıyduñ aña kanı hakîkat bu mıdur
– Kavl-i düşmân saña kâr itdi meveddet bu mıdur
– Yok yire kan idesin ya‘nî hilâfet bu mıdur
– …
– Ol mehün şevkıne eflake atardum külehüm
– Şimdi görünmez olupdur kanı ey çarh mehüm
– …
– İntikamın alayım dimiş iken Sürh-ser’im,
– Kasd idüb canına kıydın ne revadır püserin…
– Bu değildi garaz kalsa cihanda eserin,
– Tac ü tahtın kime kalır kime bu mülk ü yerin?
– Buna kim oldu sebep yok mu şeha hiç haberin?
– Kara toprağa ki düştü yine şol verd-i terin,
– Bu firak odunu duyar nece yanmaz ciğerin,
– Bu eğer erlik ise ancak ola bu hünerin…
– Padişehsın tutalım yok mu Huda’dan hazerin?
– Mustafa n’oldu hani n’eyledin a Padişehim?

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir