Saruca Kemal

Saruca Kemal Osmanlı Devleti Türk bilgini, çevirmen ve yazarı.Kemali Zerdi Bergamevi olarak da bilinir.Doğum tarihi bilinmemektedir.Bergama’da doğmuştur.

Öğrenimine Bergama’da başlayan Saruca Kemal daha sonra bilgisini arttırmak ve kendini geliştirmek için İstanbul’a gitti.Burada dönemin en ünlü bilginlerinden ders alan yazar Osmanlı Devleti bilginlerinden Akşemsettin’in tavsiyesiyle padişah Fatih Sultan Mehmet tarafından Enduruna hoca olarak atandı.Enderun’da hoca olarak ders verdi.

Daha sonra Edirne’de Taşlık Medresesinde de müderrislik yaptı, öğrenci yetiştirdi.Arapça, Farsça, Bulgarca ve Arnavutça bilen yazar Fatih Sultan Mehmet’in veziri Mahmut Paşanın emriyle Fazlullah Kazvini’nin Farsça yazdığı El-Mucem fi Asarı Mülük (Meliklerin Yapıtları Hakkında Ansiklopedik Yapıt) adlı yapıtını Türkçe’ye çevirdi.

Osmanlı Devleti padişahı İkinci Bayezid adına bir manzum Tevarih-i Al-i Osman (ya da Selatinname) Osmanoğulları tarihi yazdı.Yapıtında Osmanlı Devletinin 1299 yılında kuruluşundan 1491 yılına kadar ki tarihini anlatırken, bu arada eski Türk geleneğiyle ilgili sorunları ele aldı bu sorunların çözüm yollarıyla ilgili tavsiyelerde bulundu, yol göstermeye çalıştı.Kitabında gelecek nesillerin Türk gelenek görenek ve adetlerini öğrenmesi için Fatih Sultan Mehmet’in ve İkinci Bayezid ‘in Türk geleneği içinde yapılan cenaze törenlerini anlattı.Kitabında yalın bir Türkçe kullanmıştır.İstanbul’da öldüğü bilinen yazarın ölüm tarihi bilinmemektedir.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir