Etiket arşivi: 2. abdülhamit

Hasan Rıza Paşa

Balkan Harbi sırasındaİşkodra Savunma Kumandanlığı yapan Osmanlı paşası. Aslen Kastamonu vilâyetinin Tosya ilçesinden olan Hasan Rızâ, 1871’de doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Eyyub Sabri Paşa

Sultan İkinci Abdülhamîd Han devri amirâllerinden. İsmi Eyyûb Sabri olup, Yenişehir civârındaki Urmiye’de doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Esad Paşa (Toptani)

Arnavut asıllı Osmanlı paşalarından. 1862’de Tiran’da doğdu. Süleymân Paşazâde Ali Toptânî’nin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Enver Paşa

Osmanlı Devletinin son yıllarında devlet kademelerine hâkim olan İttihat ve Terakki Partisinin ileri gelenlerinden. 1881 yılında doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Edhem Paşa (İbrahim)

Sultan İkinci Abdülhamîd Han devri sadrâzamlarından. Devlet ve ilim adamı. 1818 yılında Sakız’da doğdu. Koca Hüsrev Paşa tarafından yetiştirildi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Damad Ferid Paşa

Osmanlı sadrâzamlarından. Şûrâ-yı Devlet üyelerinden Seyyid İzzet Efendinin oğlu olup, İstanbul’da 1853 yılında doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cevad Paşa

Osmanlı Devletinin 19. asır kumandan ve sadrâzamlarından. Şam’da doğup İstanbul’da vefât eden Cevad Paşa, Kaba-Ağalızâde nâmıyla anılan ve Şûrâ-yı Askerî üyesi Afyonlu Mustafa Âsım Beyin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cemaleddin Efendi

Son devir Osmanlı âlimlerinden. Osmanlı Devletinin yüz yedinci şeyhülislâmıdır. İsmi, Mehmed Cemâleddîn’dir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cemal Paşa

Osmanlı Devletinin son yıllarında görev alan kumandan ve devlet adamlarından. Midilli’de 1872’de doğdu. Askerî Eczâcı Mehmed Nesîb Efendinin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Abdullah Cevdet

Osmanlı Devletinin son devirlerinde yaşamış siyaset adamı ve yazar. Jön Türkler hareketlerini başlatanlardan ve İttihad ve Terakki Cemiyetinin kurucularından.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın