Etiket arşivi: 3. mehmet

En çok kardeş katli yapan padişah kimdi?

3. Mehmet tahta geçtiğinde iktidarı elinde tutabilmek için 13 erkek kardeşini de idam ettirmek zorunda kalmıştır.

İlginç Bilgiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hasan Beyzade Ahmed Paşa

Osmanlı devlet adamı, târihçi. Doğum târihi bilinmemektedir. Reîsülküttâp Küçük Han Beyin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Baki

Divan şiirinin büyük üstadı. Asıl adı Mahmud Abdülbaki’dir. Hem şair, hem de alimdir. İstanbul’da 1526 yılında doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Sultan Üçüncü Mehmed Han zamânında üç defâ sadârete gelmiş Osmanlı sadrâzamı. Sultan Üçüncü Murad’ın kerîmesi Ayşe Sultanla evlendiği için Dâmâd olarak anılan İbrâhim Paşa, Kanije Kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fâtihi ünvânı ile meşhurdur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Duraklama Dönemi

III. Mehmet zamanında Avusturya’ya karşı devam ettirilen savaşlarda Eğri, Kanije ve Haçova zaferleri elde edilmişse de I. Ahmet (1604-1617), Zitvatorok Antlaşmasını imzalayarak (1606), Osmanlının, Avrupa’daki üstünlüğünün sona erdiğini bir anlamda kabul ediyordu.

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

3. Mehmet

III. Mehmed (Osmanlı Türkçesi: Mehmed-i sālis) (d. 26 Mayıs 1566 – ö. 21 Aralık 1603) 13. Osmanlı padişahı ve 92. İslam halifesidir. Tahta çıktığı 1595 yılından ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. Padişahlık Öncesi III. Murat ile Osmanlı korsanları tarafından kaçırılıp köle … Okumaya devam et

3. Mehmet kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın