Etiket arşivi: 3. murat

En çok evlat sahibi padişah kimdi?

Kayıtlara göre 3. Murat’ın vefat ettiğinde 130 tane doğmuş çocuğu vardı.

İlginç Bilgiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı

1578–1590 Osmanlı-Safevî Savaşı; III. Murat, padişah olduğu zaman İran Hükümdarı Şah Tahmasb, Tokmak Han idaresinde bir elçilik heyeti yollayarak tebriklerini ve hediyelerini sunmuştu.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Derviş Paşa

On altı-on yedinci yüzyılda yetişmiş Osmanlı şâir ve devlet adamı. Bosna bölgesine bağlı Mostar şehrinde 1560’da doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cenabi Mustafa Efendi

Meşhur Osmanlı âlim ve şâiri. Amasya’da doğmuş olup, doğum târihi bilinmemektedir. Babası ileBursa’ya yerleşti.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Cağalazade Sinan Paşa

Kânûnî Sultan Süleymân Han devrinin sadrâzam ve büyük devlet adamlarından. Aslen İtalyan olup, Temmuz 1560 Cerbe Deniz Harbinde babasıyla birlikte Kaptân-ı Deryâ Piyâle Paşaya esir düşerek İstanbul’a getirildi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yeniçeri Ocağı

Avrupa’da kurulan devamlı ordudan bir asır önce vücuda getirilmiş olan Yeniçeri ordusu, Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde dünyanın en mükümmel ordusu haline getirilmişti.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kapıkulu Süvarisi

Osmanlı kapıkulu ordusunu teşkil eden ikinci sınıf askerî güç, Kapıkulu süvarisidir. Osmanlıların muvaffakiyetli hamlelerinde bu sınıfın da büyük bir hissesi vardır.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa

Sultan Üçüncü Mehmed Han zamânında üç defâ sadârete gelmiş Osmanlı sadrâzamı. Sultan Üçüncü Murad’ın kerîmesi Ayşe Sultanla evlendiği için Dâmâd olarak anılan İbrâhim Paşa, Kanije Kalesini fethetmesi sebebiyle de Kanije Fâtihi ünvânı ile meşhurdur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

3. Murat

III. Murat, (Osmanlı Türkçesi: – Murād-i sālis) (d. 4 Temmuz 1546 – ö. 16 Ocak 1595), 12. Osmanlı padişahı ve 91. İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına 24.534.242 km² ile III. Murat zamanında ulaşmıştır. Şehzadeliği II. Selim’in Nurbanu Sultan’dan … Okumaya devam et

3. Murat kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın