Etiket arşivi: 31 mart vakası

Mahmud Şevket Paşa

Son devir Osmanlı sadrâzamı ve Hareket Ordusu kumandanı. 1856 yılında Bağdat’ta doğdu. Babası Basra mutasarrıfı Kethüdâzâde Süleymân Beydir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Otuzbir Mart Vakası

Meşrutiyetin mühâfazası için Selanik’ten İstanbul’a getirilen Avcı taburlarının 13 Nisan 1909’da çıkardığı isyandır.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Bab-ı Ali Baskını

İttihâd ve Terakkî cemiyetinin, hükümeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913’de tertiplediği kanlı baskın, ikinci Meşrûtiyet’in îlânında ve 31 Mart Vak’ası’nda orduya dayanarak iş başına gelen ittihâd ve Terakkî komitesi, asker ocağını siyâsete karıştırarak bozmaya çalıştı

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın