Etiket arşivi: dönem

Kuruluş Dönemi

Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu; Osman Bey, Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla başa geçtikten sonra, siyasî ve dinî bakımdan Anadolu’nun en itibarlı ve nüfuzlu tarikatlerinden Ahilerin mühim bir şahsiyeti olan Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenerek, gücünü artırmış idi.

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yükseliş Dönemi

İstanbul’un Fethi: II. Mehmet, babasının ölümü üzerine ikinci kez Osmanlı tahtına oturduğunda, devletin ortasında bir ser adacığı hâlinde kalmış köhne Bizans’ı ortadan kaldırmayı öncelikle hedef olarak belirlemişti.

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yıkılış Dönemi

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi ile (21 Haziran 1913), İttihat ve Terakki Fırkası, hukûmetin idaresini tamamen ellerine geçirmişti. Enver, Talat ve Cemal Paşalar, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasını belirlemede en etkili nazırlardı.

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Gerileme Dönemi

1764 yılında Rusya, Osmanlıların toprak bütünlüğünü garanti ettiği Lehistan’ı işgal etmiş ve kaçan mülteciler Osmanlı sınırını geçen Ruslar tarafından katledilmiştir. Bu olay üzerine Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş ilân etmiştir(1768).

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Duraklama Dönemi

III. Mehmet zamanında Avusturya’ya karşı devam ettirilen savaşlarda Eğri, Kanije ve Haçova zaferleri elde edilmişse de I. Ahmet (1604-1617), Zitvatorok Antlaşmasını imzalayarak (1606), Osmanlının, Avrupa’daki üstünlüğünün sona erdiğini bir anlamda kabul ediyordu.

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın