Etiket arşivi: enver paşa

Tobruk Savaşı

Tobruk Muharebesi (1911) veya Nadura Tepesi Çarıpışması, Trablusgarp Savaşı içindeki bir çatışma.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Edirne’nin kurtuluşu

Edirne’nin Kurtuluşu, Osmanlı kuvvetlerinin I. Balkan Savaşı’nda Sırp ve Bulgar kuvvetlerine karşı kaybettiği Edirne Muharebesi ile Osmanlı idaresinden çıkan ve Londra Konferansı ile Bulgaristan Krallığı’na bırakılan şehrin

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Derne Savaşı

Derne Muharebesi, 5 Ekim 1911 ile 18 Ekim 1912 tarihlerinde Derne’yi ele geçirmek isteyen İtalyanlarla karşı Trablusgarp Savaşı sırasında yapılan muharebelerdir.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cemal Paşa

Osmanlı Devletinin son yıllarında görev alan kumandan ve devlet adamlarından. Midilli’de 1872’de doğdu. Askerî Eczâcı Mehmed Nesîb Efendinin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Bab-ı Ali Baskını

İttihâd ve Terakkî cemiyetinin, hükümeti ele geçirmek için 23 Ocak 1913’de tertiplediği kanlı baskın, ikinci Meşrûtiyet’in îlânında ve 31 Mart Vak’ası’nda orduya dayanarak iş başına gelen ittihâd ve Terakkî komitesi, asker ocağını siyâsete karıştırarak bozmaya çalıştı

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Yıkılış Dönemi

Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesi ile (21 Haziran 1913), İttihat ve Terakki Fırkası, hukûmetin idaresini tamamen ellerine geçirmişti. Enver, Talat ve Cemal Paşalar, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikasını belirlemede en etkili nazırlardı.

Osmanlı Devleti Dönemler kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın