Etiket arşivi: fatih sultan mehmed

2. Mehmet’in gizemli ölümü ve 2. Beyazıt’ın tahta çıkışı

1481 yılında ordusuyla sefere çıkan Fatih aniden rahatsızlanır. Müdahaleler çektiği acıları dindiremez ve komaya girerek ölür. Henüz 51 yaşındadır. Fatih’in ölümü son derece kuşkuludur.

Önemli Olaylar kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ege Adaları’nın alınması

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u aldıktan sonra Ege Denizi’nde Türk egemenliğini sağlamak istediğinden güçlü bir donanma oluşturup Ege üzerinde fetihlere başladı.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme (1453 – 1579) Osmanlı’nın Balkanlar’da kazanmış oldukları topraklar Osmanlıları Venedik Cumhuriyeti ile komşu haline getirdi.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Karamani Mehmed Paşa

Fâtih Sultan Mehmed Han devri ilim ve devlet adamı. Karamanlıdır. Mevlânâ Celâleddîn Rûmî neslinden olup, babasının adı Ârif Çelebidir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Dursun Bey

On beşinci asır târihçilerinden. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Eserlerinden çıkan bilgilere göre adı Tûr-ı Sînâ’dır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Davud Paşa (Koca Derviş)

Sultan İkinci Bâyezîd devri sadrâzamlarından. Arnavut asıllı devşirme olup, Müslüman olduktan sonra kâbiliyetli görüldüğünden Enderûn’a alınıp yetiştirildi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cem Sultan

Fâtih Sultan Mehmed’in küçük oğlu. 1459 yılında doğdu. Annesinin adı Çiçek Hâtun’dur. İlk terbiyesini saray hocalarından aldı.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Malkoçoğlu Bali Bey

Fatih Sultan Mehmed Hanın kurdurmuş olduğu, Enderun-ı Hümayün adlı Saray Üniversitesinde yetişen meşhur akıncı beyi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ahmed Paşa

On beşinci yüzyıl divan şairlerinden. Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kuvvetli bir medrese tahsili gördü.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Topçu Ocağı

Top dökmek, top atmak ve top mermisi yapmak gayesiyle teşkil edilen bu ocak da, Kapıkulu ocaklarının yaya kısmındandı. Efradı, Acemi Ocağı’ndan sağlanırdı.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın