Etiket arşivi: kanuni sultan süleyman

Nahcıvan Seferi

Kanuni Sultan Süleyman’ın İran üzerine yaptığı üçüncü büyük seferdir.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Pargalı İbrahim Paşa (Maktul, Makbul)

Kânûnî Sultan Süleymân Hanın ikinci sadrâzamı ve Osmanlı târihinin en meşhur devlet adamlarından.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ferhad Paşa

On altıncı yüzyılda iki defa sadrâzamlık yapan Osmanlı devlet adamı. Arnavut olup küçük yaşta devşirme olarak Enderuna alındı.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ebüssü’ud Efendi

On altıncı asrın meşhûr Osmanlı âlimlerinden. On üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Çivizade Muhyiddin Efendi

Osmanlı şeyhülislâmlarının on birincisi. Kânûnî Sultan Süleymân Han devri şeyhülislâmlarındandır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Azepler

Yerlikulu askerinin ilk sınıfını meydana getiren azepler, harplerde büyük hizmetler görüyorlardı.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Tımarlı Sipahiler

Osmanlı eyâlet kuvvetlerinin en kalabalık ve önemli sınıfını tımarlı sipahi denilen atlı birlikler meydana getiriyordu.

Osmanlı Askeri Yapısı kategorisine gönderildi | , , , , , , , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Mohaç Savaşı

Kanunî Sultan Süleyman sefer hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 1526 yılının sonlarına doğru, muhteşem ordusu ile İstanbul’ dan hareket etti. Ordunun mevcudu 100 bin kişi idi. Ayrıca 300 kadar top vardı.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Belgrad’ın Fethi

Kanûnî Sultan Süleyman tahta çıktığında Avrupa’nın en güçlü devleti Roma-Germen İmparatorluğu (Almanya) idi. Almanya İmparatoru Şarlken Macaristan’a hakim olmak için Macar kralı ile yakın akrabalık ilişkileri kurmuştu.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

1. Viyana Kuşatması

Mohaç’ta Macaristan ordusunu tamamen imha edip bölgeyi Osmanlı Devleti sınırları içine katan Kanunî Sultan Süleyman Han, savaştan sonra Budapeşte’ ye gelip Macaristan’ın yeni statüsünü tesbit etmişti.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın