Etiket arşivi: kaptan-ı derya

Cafer Ağa

Cafer Ağa, Osmanlı Kaptan-ı Deryası. 1516 ve 1520 yılları arasında dört yıl Kaptan-ı Derya’lık yapmış, halka zulüm sebebiyle Kanuni Sultan Süleyman döneminde idam edilmiştir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Piyale Paşa

Osmanlı târihinin büyük denizcilerinden. Doğum târihi kesin olmamakla birlikte, 1515 olarak tahmin edilmektedir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Veli Mahmud Paşa

Fâtih Sultan Mehmed Han devri sadrâzamlarından. Doğum târihi bilinmemektedir. Sırp kavmine mensup asîl bir âilenin çocuğudur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hüseyin Paşa (Gâzi,Deli)

Osmanlı sadrâzamlarından. Bursa Yenişehir’de doğan Hüseyin Paşa, Enderun’da, saray baltacıları arasında eğitim gördü.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cezayirli Hasan Paşa (Gazi ve Palabıyık)

Osmanlı Devletine hizmet vermiş, cesâretiyle tanınmış sadrâzamlardan. Heybetli görünüşünden dolayı önceleri kendisine “Palabıyık” lakâbı verilmişse de, sonraları; “Cezâyirli” ve “Gâzî” ünvanları ile anılıp meşhûr olmuştur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Koca Bekir Paşa

Kaptan-ı derya, Sultan İkinci Mustafa’nın damadı, vezir. 1670 yılında Alanya’da doğdu. Sarayda yetişerek darbhane eminliğine kadar yükseldi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Seydi Ali Paşa

Osmanlı kaptan-ı deryalarından. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Cezayir’de kaptan oldu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ahmed Ratib Paşa

Osmanlı kaptan-ı deryalarından. 1711’de Mora Yenişehiri’nde doğdu. Topal Osman Paşanın oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Barbaros Hayrettin Paşa

Büyük Osmanlı kapdan-ı deryası. Asıl adı Hızır iken, din ve devlet yolunda yaptığı faydalı işlerden dolayı, Kanuni Sultan Süleyman tarafından, dine hayri dokunan manasına gelen Hayrettin lakabı verildi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın