Etiket arşivi: mısır

İstanbul Antlaşması (1885)

İstanbul Antlaşması (1885), Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında Mısır konusunda imzalanmış bir antlaşmadır.

Antlaşmalar kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Ridaniye Savaşı

Ridaniye Muharebesi, 22 Ocak 1517 yılında Osmanlı Devleti ile Memlûk Sultanlığı arasında geçen muharebedir.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Nizip Savaşı

Nizip Muharebesi, 24 Haziran 1839 tarihinde Nizip’te Mısır ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelen muharebedir.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kavalalı Mehmed Ali Paşa

Mısır’da Kavalalılar Hânedânlığının kurucusu. 1769 yılında Makedonya’da Kavala şehrinde doğdu. Babası, Kavala Kalesi bekçibaşısı İbrâhim Ağadır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kavalalızade İsmail Paşa

Mısır hidivi. 31 Aralık 1830’da Kâhire’de doğdu. Kavalalı İbrâhim Paşanın oğludur. Fransız Harp Akademisinde okudu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kavalalı İbrahim Paşa

Kavalalı Mehmed Ali Paşanın büyük oğlu ve Mısır vâlisi. 1789’da Kavala’da doğdu. İstanbul’da eğitim gördü. 1805’te Mısır vâlisi olan babasının yanına gitti.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cezzar Ahmed Paşa

Fransız Kralı Napolyon’a karşı Akka Kalesini başarı ile savunan büyük Türk kumandanı. Bosnalı olup doğum târihi bilinmemektedir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Aşık Paşa

On dördüncü asrın ünlü mutasavvıf şairlerinden. 1272’de Kırşehir’de doğdu. Babası Muhlis Paşa, Osman Gazi’nin maiyetinden, alim ve fazıl bir zat olup, Ehl-i sünnet itikadındaydı.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Seydi Ali Paşa

Osmanlı kaptan-ı deryalarından. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Cezayir’de kaptan oldu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Abbas Hilmi 2

Osmanlı Devleti tarafından Mısır’a gönderilen son hidiv. 14 Temmuz 1874 (H.1291) senesinde İskenderiye’de doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın