Etiket arşivi: sadrazam

Osmanlı devletinde sadrazam olmak iyimidir?

Osmanlı devleti tarihinde gelip geçmiş 203 sadrazamdan 44’ü padişahların emriyle öldürülmüştür. Padişah emriyle ilk öldürülen sadrazam Fatih Sultan Mehmet’in veziri olan Çandarlı Halil Paşa’dır.

İlginç Bilgiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Köprülü Fazıl Ahmed Paşa

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa (d. 1635, Vezirköprü – ö. 3 Kasım 1676, Edirne) Osmanlı Devleti’nde Avcı Mehmet döneminde, 30 Ekim 1661 ile 3 Kasım 1676 tarihleri arasında on beş yıl dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kara Murad Paşa

On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Arnavut asıllıdır. Devşirme olarak yeniçeri ocağına alındı. Saksoncubaşı olarak Sultan Dördüncü Murâd’ın Bağdat Seferine katıldı.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Mehmed Said Paşa (Yirmisekiz Çelebizade)

On sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Aslen İstanbulludur. Dîvân-ı Hümâyûn Kâtiplerinden Yirmisekiz Mehmed Efendinin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Tabanıyassı Mehmed Paşa

On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamı. Doğum yeri ve târihi hakkında bilgi yoktur. Enderûn’a alınarak iyi bir tahsil gördü.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Veli Mahmud Paşa

Fâtih Sultan Mehmed Han devri sadrâzamlarından. Doğum târihi bilinmemektedir. Sırp kavmine mensup asîl bir âilenin çocuğudur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Lala Mehmed Paşa

Osmanlı sadrazamlarından. Bosnalı olup, Enderunda yetiştirildi. İyi bir eğitim ve öğrenim gördü. Şehzâde lalalıklarında bulunduğundan “lala” nâmıyla meşhur oldu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Köprülü Mehmed Paşa

On yedinci yüzyıl Osmanlı Sadrâzamlarından. Babasının adı Hüseyin olup, Arnavutluk’un Berat Sancağının Rudnik köyünde doğdu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Koca Ragıb Mehmed Paşa

On sekizinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamı. Edîb ve diplomat. 1699’da İstanbul’da doğdu. Babası Defterhâne kâtiplerinden Şevki Mustafa Efendidir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Nişancı İsmail Paşa

On yedinci yüzyıl Osmanlı sadrâzamlarından. Ayaşlıdır. Enderûn’da tahsil görüp yetişmiştir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın