Etiket arşivi: savaş

Salakamen Savaşı

Sultan İkinci Ahmed padişah olduğunda Köprülü Fazıl Mustafa Paşa sadrazamdi. Sultan İkinci Süleyman’ın son yıllarında Köprülü Fazıl Mustafa Paşa önemli askeri başarılar elde etmişti.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Rus-Avusturya Savaşı

Rusların, Lehistan’ın iç işlerine karışmaları, Avusturya ile ittifak yapma çalışmaları, devam eden İran savaşları sırasında Kırım ordusunun Kafkasya üzerinden geçmesine izin vermemeleri ve Azak kalesini işgal etmeleri gibi sebepler, Sultan Birinci Mahmud’un 16 Haziran 1736 günü Rus seferine çıkma kararını … Okumaya devam et

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kırım’ın Fethi

Fatih Sultan Mehmed, Karadeniz’e de hakim olmak istiyordu. Venedik ve Cenevizlilerin İslam dünyasının aleyhine yaptıkları esir ticaretini önlemek, İstanbul’a gelen ticari malların taşınmasında esas rolü oynayan Kırım sahillerini ele geçirmek, Karadeniz’i bir Türk Gölü haline getirmek amacıyla hareket eden Fatih, … Okumaya devam et

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kırım Savaşı

Ondokuzuncu yüzyılda, Rusya’ya karşı, Avrupa devletlerinin Türkiye ile müttefik olduğu büyük savaş. Osmanlı Devleti ile müttefiki İngiltere, Fransa ve İtalya, Ruslar’a karşı savaştılar.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kıbrıs’ın Fethi

Kıbrıs Venediklilerin elinde bulunmaktaydı. Mısır’ın alınmasından sonra Memluklülere vergi veren Kıbrıs, Osmanlılara vergi vermeye başlamıştı.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | 1 Yorum

İstanbul’un Fethi

Fatih Sultan Mehmed padişah olduktan sonra ilk iş olarak, devamlı ayaklanma çıkaran Karamanoğlu Beyliğine karşı sefere çıktı. Karamanoğlu İbrahim Bey af diledi. Fatih İstanbul’un fethini düşündüğü için onu bağışladı.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Fas’ın Fethi

Osmanlı Devleti Fas’a kadar olan tüm Kuzey Afrika’yı topraklarına katmıştı. Sultan Üçüncü Murad tahta geçtiği sırada Fas’ta iktidar mücadeleleri boy gösteriyordu.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Eğriboz Zaferi

Sultan İkinci Süleyman kendi iç meseleleriyle uğraşırken, Venedik ve Lehistan’da da karışıklık yaşanıyordu. Ancak o an için asayişi sağlamış olan Avusturya, Osmanlı’nın içinde bulunduğu kaos ortamından yararlanmasını bildi.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Eğri Kalesi Fethi

Durumun kötüye gittiğini anlayan Sultan Üçüncü Mehmed devlet büyüklerini toplayıp şöyle dedi:

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Ankara Savaşı

Osmanlı sultâni Yıldırım Bâyezid ile Timur Han’nın 1402 senesinde Ankara’da yaptıkları muharebe. Yıldırım Bâyezîd Han; Niğbolu zaferiyle Rumeli’de Osmanlı hâkimiyetini tesis ettikten sonra, Anadolu’da birliği sağlamak için harekete geçti.

Savaşlar kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın