Etiket arşivi: şeyhülislam

Molla Gürani

Osmanlı Devletinin dördüncü şeyhülislâmı ve Fâtih Sultan Mehmed Hanın hocalarından. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî olup, lakabı Şerefeddîn ve Şihâbeddîn’dir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Karaçelebizade Abdülaziz Efendi

Osmanlı âlimlerinden. Otuz üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. İsmi, Abdülazîz’dir. Sultan Üçüncü Mehmed Han zamânı âlimlerinden, Rumeli Kazaskeri Karaçelebizâde Hüsâmeddîn Efendinin oğludur.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Kadızade Mehmed Tahir Efendi

Osmanlı âlimlerinden. Yüz dördüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. Osmanlı târihinde Vak’a-i Hayriye adıyla anılan yeniçeri ocağının kaldırılması için fetvâyı veren şeyhülislâmdır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hoca Sa’deddin Efendi

Osmanlı Devletinin yirmi ikinci şeyhülislâmı, târihçi ve edip. İsmi, Sa’deddîn’dir. Hoca Efendi lakâbıyla meşhûr oldu.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Hasan Fehmi Efendi

Son devir Osmanlı âlimlerinden. Osmanlı Devletinin yüz onuncu şeyhülislâmıdır. İsmi Hasan Fehmi olup, babasıOsman Efendidir. 1795 (H. 1210) senesinde Konya’nın Ilgın ilçesinde doğdu. 1881 (H. 1298) senesinde Medîne-i münevverede vefât etti.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Fahreddin Acemi

Osmanlı Devletinin ikinci şeyhülislâmı. İsmi Fahreddîn olup, İran’dan Anadolu’ya geldiği için Acemî denilmiştir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | ile etiketlendi | Yorum yapın

Ebüssü’ud Efendi

On altıncı asrın meşhûr Osmanlı âlimlerinden. On üçüncü Osmanlı şeyhülislâmıdır. Tefsir, fıkıh ve diğer ilimlerde büyük âlimdi.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın

Çivizade Muhyiddin Efendi

Osmanlı şeyhülislâmlarının on birincisi. Kânûnî Sultan Süleymân Han devri şeyhülislâmlarındandır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Çivizade Hacı Mehmed Efendi

Osmanlılar zamanında yetişen Hanefî mezhebi fıkıh âlimlerinden. On sekizinci Osmanlı Şeyhülislâmıdır.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , ile etiketlendi | Yorum yapın

Cemaleddin Efendi

Son devir Osmanlı âlimlerinden. Osmanlı Devletinin yüz yedinci şeyhülislâmıdır. İsmi, Mehmed Cemâleddîn’dir.

Önemli Kişiler kategorisine gönderildi | , , , , ile etiketlendi | Yorum yapın