Topal Osman Paşa

Topal Osman Paşa, I. Mahmut saltanatında 21 Eylül 1731 – 12 Mart 1732 tarihleri arasında altı ay iki gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Mora’da yerleşik bir Türk ailesindendir. İstanbul’a gelince sarayda koz bekçileri ocağına kaydedilmiş bir süre hizmet verdikten sonra pandolbaşı olmuş, 21 yaşında padişah emriyle Mısır’a gönderilirken İspanyol korsanlar tarafından esir edilerek Malta’ya götürülmüştür. Asaleti nedeniyle serbest bırakılmış, bir Fransız gemisiyle Kahire’ye bırakılmıştır.

1714’de Mora’da Martalosbaşılık yapmış Mora seferinde Korent şehirine yapılan taarruzu yönetmiştir. 1715’te Beylerbeyi olarak Turhala mutasarrıflığına 1716’da Mora Seraskerliğine tayin oldu. Avusturya ve Venedik ile devam eden savaşta bir Venedik fırkateynini mürettebatıyla esir aldığı için Preveze ve Dubniçe tarafları da idaresine verildi. 1718’de İnebahtı muhafızlığına, 1720’de Bosna Valiliği’ne, 1721’de ise Rumeli Valiliği’ne getirildi. 1731’e kadar Arnavutluk ve Selanik’i kaza kaza gezerek eşkiya teftişi de yaptı.

21 Eylül 1731’de İstanbul’a gelerek mühr-i hümayunu teslim aldı. 5 ay gibi kısa bir süre sadrazamlık yaptı, ihtiyarlığı ve halsizliğinden istifa etti. Trabzon Valiliği’ne atandı.

II. Tahmasp’ın İran kuvvetlerinin Osmanlı topraklarına girmesini savaş sebebi sayan Osmanlı Devleti hemen harekete geçti ve Topal Osman Paşa emrindeki kuvvetlerle Bağdat’a vardı. Birtakım başarılar kazandıktan sonra 1733 yılında Kerkük taraflarında ani bir İran hücumunda savaşarak şehit oldu. Onu öldüren İranlı Allahyar Beig Gerayli adlı komutan paşanın başını kesip Şah’a sundu. Cesedi diğer ordu mensupları tarafından İstanbul’a nakledildi.

Bu yazı Önemli Kişiler kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir